Om Oss

Nordic Storage har utvecklats till att bli ett av de största oberoende lagringsbolagen får petroleumprodukter och kemikalier i Europa. Bolaget förfogar över cirka 1,6 miljoner m3 lagringsutrymme får flytande bulkprodukter fördelat på terminaler i Sverige och Danmark. Våra kunder är de internationella oljebolagen, internationella oljetraders, skandinaviska oljebolag, energibolag, producenter av biobränslen samt tillverkare av kemikalier. Vår goda geografiska täckning i kombination med vår mångsidighet gör det möjligt för oss att lagra och hantera stora mängder petroleumprodukter, bygga bulk för fjärran destinationer, blanda produkter för att tillfredsställa skilda marknadsbehov, erbjuda strategisk lagring nära viktiga marknader samt tillgodose den inhemska marknadens behov av lagring, uppgradering och distribution av flytande bulkprodukter.